Visie Duobo

 • Het toepassen van duurzame materialen en producten tijdens het bouwproces. Hierbij is een goede prijs/kwaliteitsverhouding essentieel.
 • Het bouwen van energiezuinige en energie neutrale woningen.
 • Zorg voor de samenleving nu en in de toekomst (welzijn van mens en dier)
 • Omdat DUOBO als keurmerk in de markt staat, kan dit fungeren als een platform wat vertrouwen uitstraalt c.q. herstelt.
 • Transparantie is zeer belangrijk. Zeker naar aanleiding van gebeurtenissen uit het recente verleden, wil DUOBO het vertrouwen tussen overheid, consument en bouwwereld verbeteren.
 • In DUOBO speelt ook het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een belangrijke rol, waarbij gekeken wordt naar samenwerking met andere lokale bedrijven met een zelfde filosofie. Binnen dit thema dient er ook aandacht te zijn voor opleiding van jonge vaklieden.

Wij onderhouden diverse branche- en politieke relaties, waarbij uitwisseling van ervaring en goede resultaten gebruikt worden voor verdere ontwikkeling. Juist daardoor kunnen we bij uitstek signalerend en invloedrijk zijn ten behoeve van onze leden.

Subsidiënten, donateurs en deelnemers hebben vertrouwen in Duobo vanwege de goede resultaten en de heldere werkwijze. Hierdoor heeft Duobo toegang tot structurele middelen ter ondersteuning van de leden.

 

Waarden Duobo

 • Iedere deelnemer hanteert het unieke Duobo keurmerk;
 • De lokale en regionale inbedding en het werken met opgeleide adviseurs, zijn essentieel in onze werkwijze;
 • Door onderlinge samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling van de praktijk van alledag leren we voortdurend van elkaar;
 • Onze prestaties zijn meetbaar;
 • Onze rapportages zijn betrouwbaar;
 • Onze werkwijze en communicatie is helder en integer;
 • Wij maken maximaal gebruik van mogelijkheden en samenwerking met andere organisaties en voorzieningen;