Wat is Add-On

Add-on is een innovatieve ontwikkeling in de woningbouw. Dit initiatief komt voort uit de wens om innovatieve producten en aantrekkelijke ontwerpen te ontwikkelen, die inspelen op de wensen uit de markt. Dit moet dan gaan over bouwproducten die realiseerbaar en betaalbaar zijn en tegelijkertijd een verdiepingsslag maken qua duurzaamheid. Wij kunnen interactief add-on producten ontwikkelen en vermarkten met een transparante prijsopbouw. 

De tijden van grote ontwikkelingsplannen zijn voorbij. Daarom zoeken wij als ondernemers naar nieuwe mogelijkheden, maar dan op kleinere schaal.

 

Waterpatio woningen Goes

Inmiddels  zijn wij gestart met een project Waterpatio woningen  in de nieuwbouwwijk Mannee te Goes. Dit betreft aantrekkelijke levensloopbestendige woningen met een ruim woonprogramma op de begane grond aan het water. U kunt de eerste woningen inmiddels al bewonderen aan de Karremansweidjes in Mannee aan de uiterste noord-west kant in Mannee. De mogelijkheden van ADD-on bouwen zijn in het bouwplan Mannee goed realiseerbaar aangezien deze wijk welstandsvrij kan worden gebouwd.

In samenspraak met de gemeente Goes is er een plan van de grond gekomen waarbij de koper centraal staat en deze een bouwplan kan invullen naar eigen wens.

De grond word direct van de gemeente aan koper geleverd, terwijl de woning door de bouwer wordt geleverd aan de koper door middel van een aannemingsovereenkomst. Hierbij is het mogelijk dat de klant gebruik maakt van de gunstige erfpachtvoorwaarden van de gemeente Goes. Door deze constructie is het nog mogelijk voor bouwers om bouwplan te ontwikkelen zonder al te veel risico (zonder energie geen onderneming). Ook is het voor de gemeente goed concept. Door gebruik te maken van de creativiteit van ondernemers kan er een plan worden gerealiseerd dat zowel voor de consument, de ondernemer als gemeente aantrekkelijk is.

Door een herhaalbaar, maar wel gevarieerd product te maken zijn de architectenwerkzaamheden en de adviseurskosten kosten beperkter dan in een traditioneel bouwproces. Kosten kunnen verder bespaard worden door een snel ontwikkeltraject. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van buiten- of binnenstedelijk bouwen, het wensenpakket van de individuele klant en het aantal gebruikers zullen meer of minder ontwerpwerkzaamheden nodig zijn. Voor de  procedures van de ruimtelijke ordening worden in de verschillende fasen producten verlangd. Dat varieert van beeld- en kwaliteitsplannen tot vergunningstekeningen.